Skip to content

Privacy Policy

ข้อกำหนดด้านการโฆษณาของ Google สามารถสรุปโดยหลักการการโฆษณาของ Google ได้ พวกเขาจะวางในสถานที่เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้

เราใช้แอดเซนในเว็บไซต์ของเรา Google ในฐานะผู้ให้บริการบุคคลที่สามใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาบนไซต์ของเรา การใช้คุกกี้ DART ของ Google ทำให้ Google สามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ของเราตามการเข้าชมไซต์และเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถเลือกไม่ใช้งานคุกกี้ DART ได้โดยไปที่นโยบายส่วนบุคคลของ Google Ad และเครือข่ายเนื้อหา
เราได้ดำเนินการต่อไปนี้: รีมาร์เก็ตติ้งกับ Google AdSense
เราพร้อมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเช่น Google ใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (เช่นคุกกี้ Google Analytics) และคุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่นคุกกี้ DoubleClick) หรือตัวระบุบุคคลที่สามอื่น ๆ ร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูล